کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: همه (!hameh)

قافیه ها برای: همه (!hame)

قافیه ها: 215 نتایج

نمِ، غمِ، دمِ، کمه، نمه، غمه، رحمه، جمعه، نم، غم، طعم، دم، خم، رحم، شمع، جمع، گرمِ، زخمِ، حقمه، نغمه، طعمه، گرمه، زخمه، گرم، چرم، هرم، شرم، زخم، سهمِ، فهم، سهم، عزم، حجم، چشمِ، چشم، خشم، رسم، سنگ، رنگ، تنگ، منه، خنده، تن، مرگ، کرده، سخته، حرف، شهر، عطر، سربیشتر...

شبنمِ، بدطعم، پرشرم، پرزخم، بچرم، نچرم، زودشرم، بیچرم، پرحجم، نفهم، مفهم، زودفهم، چیزفهم، تیزفهم، شیرفهم، دیرفهم، پررنگ، پرگنج، چونکه، دلکنده، بگنج، نلنگ، همرنگه، هموزن، روتن، نیرنگ، نیرنگِ، بیرنگه، مشترک، پرکرده، تفرش، توقلب، پسرِ، دلبرِ، بپرسه، یذره، بگرده، لابر، بگرد، بچرخ، ولخرج، دخترک، عبورِ، سرفصل، همسقف، فرگرد، سروقت، اونقد، میپرسه، ایمیلبیشتر...

مه، یه، له، قبر، زِ، هه، ز، چه، شه، سه، دِ، ده، به، ب، که

نمازجمعه، شکرخنده، گیسوبنده، خدابنده، گرانسنگ، نیکمرد، نیکبخت، پیگرد، اترک، ابرِ، چندهنره، سنگفرش، دستگرد، زیرپرده، یادکرده، بالابر، جلیقه، سفرکرده، عقبگرد، مادرخرج، فروکرده، اتوکرده، نکوبخت، جوونمرد، پیروزبخت، فیروزبخت، نمیارزه، تحصیلکرده، عالیقدر، جاویدفرد، گلابدره، خداترس، دنیاگرد، نیامرز، جهانگرد، دریاگرد، صحراگرد، ایرانسل، آزادکرده، دارابگردبیشتر...

برهمه، روبرومه، همسفرمه، سادگیمه، رگهامه، بدخشانمه، نالونه، گرونه، داغوونه، بیرونه، گذرونه، بهوونه، بلرزونه، دلبرونه، استخونه، بسوزونه، بزرگمرد، دروپیکر، انگیزتره، تکرارحرفه، نوازشگر، دیواندره، بالاخره، کدوتنبل، برنمیگرده، بیابانگرد، نامتمرکز، اشکسته، صنوبرقد، محوشدهبیشتر...

پرهمهمه، مهمانومه، چشمانومه، ناتمومه، سراسیمه، دلتنگیامه، غریبونه، قرارگرفتن، یادگرفتن، فرانگرفتن، میگذرونه، باروونه، بیشینه، تهمینه، نازنینه، مقررداشتن، خودباورانه، اندیشورانه، ناباورانه، سربزیرانه، نکوکارانه، مهارگسسته، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهنده، یاددهنده، دردسردهنده، پیونددهنده، ثمردهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بعد، درد، قلب، لحظه، دست، مگه، شب، خسته، جان، پای، های، جای، داره، آخه، مال، حال، یار، بار، راه، واسه، اگه، یاد، خواب، آره، عاشق، گل، پر، دور، پشت، شده، خود، خودت، خونه، جون، روی، توی، روز، خوب، دوست، چشمبیشتر...

آدم، رفتن، بودن، آهنگ، دختر، آخر، شکسته، طاقت، عادت، تمام، ترانه، دیوانه، دنیای، دوباره، دنبال، چشمای، صدای، ستاره، کنار، هوای، برای، دستای، نداره، بهار، روزای، نگاه، احساس، مردم، تموم، بدون، دیوونه، بارون، بین، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینهبیشتر...

منه، سحر، مه، نه، له، چه، سه، ده، به، که، ته، هفته، شبه، عطر، مثل، مهر، ور، سر، پر، هله، ول، دله، گل، دل، فکر، شکل، غیر، سیر، دیر، زین، بین، حیف، می، نی، هی، دی، کی، پی، سفر، قدربیشتر...

وجودمه، آتیشمه، واکردنه، شکستن، داغونته، عاشقانه، آسمان، عاشقان، آبادانه، انتظار، روزگار، اشتباه، خاطرات، خداحافظ، عاشقونه، آسمون، نمیخونه، پریشون، آرزوی، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، نازنین، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابستهبیشتر...

برنگشته، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتم، بادبادکا، نمیدیدمت، آشیونت، آرزوهامه، سرنگران، آبودانه، آرزوهای، برنمیداره، قرارمونه، امپراطوره، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، نمیفهمیه، زیباترین، سلامتیبیشتر...

عبوردهنده، بهبوددهنده، نویددهنده، تغییردهنده، تعمیددهنده، هشداردهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اخطاردهنده، اعتباردهنده، پیشنهاددهنده، تقاضادهنده، براندازنده، نابودشده، پرشنونده، فرونشاننده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، تهدیدشونده، پدیدارنمودهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: