کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: همو (!hamu)

قافیه ها برای: همو (!hamo)

قافیه ها: 184 نتایج

غمو، گرمو، گرم، مملو، عمرو، رمز، همچو، منو، جنگجو، زن، رنج، شهرُ، تریو، للو، الو، حرفو، ترسو، پرو، مهرو، شهرو، نرو، مرو، سرو، درو، ترو، ابرو، گردو، هردو، سردو، دردو، تلخو، سختو، قلبو، مکر، صبر، ابر، گرد، طرد، سرد، درد، چرخ، تخت، سبزو، ازو، عهد، اشکو، نشو، مشو، کسو، رفتوبیشتر...

ذوقمو، بغضمو، عمرمو، خودمو، شدمو، پشتمو، موندم، پشتم، بگمو، دینمو، چشممو، اسممو، دلمو، عشقمو، حرصمو، حسمو، برمو، اشکمو، تنمو، حرفمو، ترسمو، چترمو، کردمو، دردمو، بدمو، گشتمو، دستمو، خستمو، بستمو، قلبمو، شبمو، سردم، شونمو، جونمو، گوشمو، روزمو، دورمو، بودمو، موندمو، روحمو، پودم، پیشمو، خیسمو، میرمو، دینم، عالمو، حالمو، بالمو، باشمو، رازموبیشتر...

وُ، هو، و، وه، نو، یو، لو، رو، خو، ره، جو، چو، شو، دو، ده، توُ، تو، طه، ات

بهشتم، عاشقمو، گذشتمو، شکستمو، بدنمو، رفتنمو، کمرمو، سوختنمو، میزنمو، میبندمو، میبندم، میگردم، غرورمو، وجودم، نبودمو، صبورم، میمونمو، ایمونمو، میدونمو، بگیرمو، پریدم، میبینمو، سراغمو، افتادمو، گذاشتمو، احساسمو، کنارمو، احساسم، سلاممو، ندارمو، نداشتمو، پروازم، لجبازم، میشناسمو، بیدارمو، میخواستمو، آزادمو، میمیرمو، برفتند، درنرفتندبیشتر...

سرنوشتمو، التماسمو، کیخسرو، دربرفتند، سرنگرفتند، فرورفتند، راویندرا، والامقام، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، اخهاخماتو، رویاهاتو، روزامونو، نرسیدیم، الیویرا، زسرزمین، چادرملو، محتاجشیو، شنیدنشو، نبودنتو، ژکوندتو

درنگرفتند

قافیه های نزدیک: 163 نتایج

دشت، مست، شبو، نکن، تموم، مردم، یکم، نشد، هامو، کام، حال، بال، دار، پاشو، قاب، هاتو، ماتو، داغون، بارون، یارم، ازت، تورو، برو، بغض، جور، توو، گفت، بزرگ، قبل، بکن، گلم، کدوم، بکش، درست، سقف، سکوت، اونو، پول، سوت، یهوبیشتر...

دستمو، موندم، راهم، عالم، بارم، دشمن، بردن، دلتنگ، ساغر، غربت، تحمل، اومدم، دنیامو، چشمامو، چشامو، صدامو، ادامه، اشکامو، حرفامو، دستامو، تهران، دنیارو، هزار، دلدار، قرار، بردار، چشماتو، چشاتو، صداتو، اشکاتو، هواتو، حرفاتو، دستاتو، موهاتو، خیابون، دلدارم، بهارم، فراموشت، تفاوت، هامونبیشتر...

کنه، بهت، نه، روح، شه، که، کوه، سخت، جور، شور، گرم، مرد، درد، کرد، سر، دور، در، بر، پر، تر، عمر، قول، گل، کل، چون، کن، تن، غمت، ام، گم، دم، شوق، بغض، بعد، عجب، جز، موج، مو، نو، روبیشتر...

میزنن، ببینن، همدیگرو، حقیقتو، سراغتو، نمیپرسم، هوادار، اضطراب، خاطراتو، زدناتو، بازیاتو، پریشانم، سزاوارم، خودشون، دستامونو، مانیتور، مادربزرگ، زمستونو، آسمونو، پریشون، سوختنمو، احساسمو، زندگیمو، خستگیمو، جوونیمو، تنهاییم، جستجو، زندگیو، سرزمین، رابطروبیشتر...

کریستوفر، دولتمرد، سیاستمرد، خدابیامرز، امیربهادر، خاطرهامون، ابرتقارن، نامتراکم، محمدداود، پرتنوع، آلبالوپلو، لوبیاپلو، متحیر

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: