کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: همیشه (hamisheh)

قافیه ها برای: همیشه (hamishe)

قافیه ها: 215 نتایج

تشویشه، اندیشه، اتیشه، درپیش، دریچه، تکلیف، حریف، حدیث، انگیزه، عزیزه، سرگیجه، انگیز، عزیز، لبریز، خلیج، همدیگه، دقیقه، نشنیده، دمیده، پریده، ندیده، رنجیده، رقیبه، فریبه، غریبه، نجیبه، عجیبه، رفیق، دریغ، شهید، مجید، رقیب، نصیب، فریب، غریب، طبیب، شریک، نزدیک، نزدیکه، تسکینه، کمینه، همینه، نبینه، سنگین، ترین، تقویم، تصمیم، تسلیم، نسیم، حریمبیشتر...

چیشه، ژیژک، غیژک، ریسک، دیسک، لینچ، اینچ، کیفچه، ویسه، سیسه، ریسه، ایسه، زیسته، ایسته، ریوف، نیزک، میزک، تیوپ، چیزِ، شیوه، جیزه، تیزه، تیوب، عیده، طیبه، شیبه، لینک، سینک، اینک، میخک، سیخک، شیکه، میخکه، میمه، تیمه، شیله، تیله، موشه، روشه، جاشه، آشه، سرشه، پیشِ، پیشه، میشه، شیشه، ریشه، تیشه، پیش، شیشبیشتر...

شه، چه، سه، زِ، ز، دِ، ده، به، قبر، ب، که، مه، یه، له، هه

آخریشه، کرویف، پرانگیزه، برانگیز، دردانگیز، باانگیزه، بادانگیز، یونیده، پرفریب، خودفریب، برتنیده، بردمیده، بوسیده، باریده، نچپیده، ندویده، برنتنیده، نفهمیده، نلمیده، نرمیده، ندمیده، نبلعیده، نبخشیده، نترسیده، نوزیده، نلغزیده، نسزیده، نپریده، ورپریده، رنجدیده، نرنجیده، نغلتیده، نتفتیده، نچربیده، نفریب، مفریب، آرمیده، آفریده، تشریک، رستمینهبیشتر...

باغمیشه، ننگریسته، بازنگریسته، برکشیده، نیونیده، برندمیده، بازآفریده، بهترینه، خوبترینه، زیباترین، خاکستریه، نمیفهمیه، ندرانیده، شکوفایی، هراسیده، دیوونگیمه، بلاتکلیف، مهرانگیز، غیرلذیذ، شورانگیز، میرعزیز، سحرانگیز، رویاانگیز، فسادانگیز، نرخشیده، ندرخشیده، ننگریده، نچریده، ظاهرفریب، ستمدیدهبیشتر...

تنفرانگیز، غرورانگیز، اعجازانگیز، انزجارانگیز، تنفرآمیز، تمسخرآمیز، تمردآمیز، غرورآمیز، افتخارآمیز، اجبارآمیز، اسرارآمیز، اقتدارآمیز، انتقادآمیز، استدعاآمیز، مداراآمیز، ندرخشانیده، نهراسانیده، خودشکوفایی، مرکزگریز، نلولیده، نطلبیده، نسراییده، نهراسیده، نیاندیشیده، مجیدآبادی، پریشونیه، متولدشده، تذکردهنده، دستوردهنده، امیددهندهبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

آتیش، خورشید، نمیشه، بین، عاشق، قصه، لحظه، خنده، دوری، خونه، گوشه، سینه، دیده، سایه، خانه، تازه، خاطره، جاده، عاشقت، شکسته، احساس، آهنگ، مردم، رفتن، بودن، آدم، طاقت، عادت، بدون، تموم، دیوونه، بارون، ترانه، تمام، دیوانه، دختر، آخر، دنیای، دوباره، دنبالبیشتر...

دیگه، زیر، عشق، چشم، قصه، مثل، حس، فکر، گریه، دل، دلت، دست، واسه، لحظه، روز، شده، خود، مگه، بعد، درد، قلب، شب، خوب، اگه، یاد، خواب، همه، غم، خونه، جون، جان، گل، پر، دور، سر، روی، توی، های، جای، دارهبیشتر...

منه، سحر، چه، سه، ده، به، که، نه، مه، ته، له، هفته، شبه، عطر، مثل، سر، ور، پر، مهر، ول، دله، گل، دل، هله، فکر، شکل، سیر، غیر، دیر، زین، بین، حیف، دی، کی، پی، نی، می، هی، سفر، قدربیشتر...

نازنین، محتاجیم، میذاریم، آرامش، سرنوشته، فرشته، منتظر، دلتنگی، آینده، آمده، وابسته، بهونه، زمونه، دیوونه، بارونی، ستاره، بهانه، افسانه، ترانه، اندازه، مثله، گریزه، کلیده، هلاکه، واکردنه، شکستن، وجودمه، آتیشمه، عاشقونه، آسمونبیشتر...

تماشاییست، مهربونیم، همیشگیم، سلامتی، فراموشی، نداشتنه، سرونازه، آشنایه، متنفرم، انفجارم، کلماتم، ماجرایم، روبرومه، بلرزونه، قرارمونه، سرنگران، آرزوهامه، انگیزتره، امپراطوره، آرزوهایبیشتر...

انگیزاندیم، پناهاندیم، رهسپاریم، خیابوناییم، دردسردهنده، نویددهنده، انتشاردهنده، استمراردهنده، اعتباردهنده، تقاضادهنده، براندازنده، برانگیزاننده، اونیکهمونده، پدیدارنموده، بازنمانده، بازننمایانده، غریبونه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: