کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: هنوزم

قافیه ها: 220 نتایج

نسوزم، ندوزم، نپوسم، نبوسم، نکوچم، نتوفم، نکوشم، مدهوشم، ننوشم، خموشم، نکوفتم، مدیونم، جوونم، ممنونم، مجنونم، گمونم، همونم، نمونم، درمونم، خزونم، درونم، خندونم، همخونم، نتونم، زبونم، رنجوندم، نگویم، نپویم، گلویم، منظورم، صبورم، نمودم، نسودم، حسودم، نبودم، نفروختم، نروبم، محبوبم، مشکوکم، نشوتم، ثروتم، قیوم، آغوشم، قانونم، داغونم، بارونم، آرومم، آسودم، باروتم، اغوشمبیشتر...

دوزم، پوسم، کوچم، توفم، کوشم، هوشم، توشم، کوفتم، مونم، تونم، رومم، پویم، گولم، پولم، هولم، اولم، زورم، عودم، سودم، رودم، دودم، دوخم، شوتم، توتم، زوم، پزم، گوزم، بُغضم، یازم، گرازم، تازم، ارزم، محضم، سزم، لغزم، لرزم، تیزم، بیزم، سوزم، روزم، بودم، معظم، بغضم، ملزم، کنم، خودم، شدم، فازم، سازم، رازمبیشتر...

جم، جمع، چم، فم، غم، شم، شمع، نم، مم، یم، لم، رم، دم، خم، رحم، بم، کم، هم، حم، تم

نگرونم، بگذرونم، مهربونم، نترسونم، سرگردونم، برگردونم، نرنجونم، همزبونم، بنمودم، ننمودم، بازنگویم، مگنوم، فراموشم، خدامونم، خیابونم، برآشوبم، خوانوم، برفروزم، بخروشم، نخروشم، استخونم، بسرودم، مجبورم، نسرودم، مبهوتم، بپوشونم، نسوزونم، میپوشونم، بخونوم، نمیبوسم، زمستونم، نخمونم، چمدونم، میرسونم، میرسوندم، آسمونم، تابستونم، آرزومم، نمیمونم، نمیدونمبیشتر...

نامهربونم، فانتوم، کوانتوم، قدماتونم، بتازونم، بفهمونم، مالکوم، سلنیوم، پنتیوم، ایریدیوم، استادیوم، اورانیوم، ستارگانم، بیقرارشم، آشیونم، انتظارتم، نمیذاشتم، نمیدونستم، نتوانستم، نیلوفرینم، عزیزترینم، تنهاترینم، متنفرم، بشکافم، میشکافم، بسرایم، کلماتم، ماجرایم، همیشگیم، مهربونیمبیشتر...

رفراندوم، اولتیماتوم، التیماتوم، پلاسمودیوم، بیزانتیوم، بازننمایانم، نیمدونم، بپناهاندم، نپناهاندم، بازننهادم، بازننمایاندم، التماستم، خاطرخواهتم، بالینتم، عاشقترینتم، نلولیدم، آدمیزادم، فرانگرفتیم، رهسپاریم، خیابوناییم، خواهشمندیم، نپراکندیم، بیخودیم، میرقصونیم، پانتومیم، بربگردیدیم، نفلسفیدیم، فرونگذاردیم، انگیزاندیم، بپناهاندیمبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

خاموشم، آلودم، نابودم، آشوبم، فروشم، خروشم، جنونم، غرورم، سرودم، وجودم، غروبم، سکوتم، کونوم، گوزوم، فروختم، سوزوندم، بسوزم، میسوزم، میدوزم، بپوسم، ببوسم، میپوسم، میبوسم، بکوچم، بکوشم، بپوشم، بنوشم، بجوشم، مینوشم، پنهونم، درمونم، بمونم، شیطونم، نشونم، زندونم، بدونم، بخونم، بتونم، رسوندم، دیوونمبیشتر...

هولمز، خوامت، زودهضم، خویشم، شینم، زیم، دوسم، دوستم، دونم، جونم، اونم، شورم، دورم، گفتم، مردم، بازم، واسم، خواستم، باشم، جانم، عالم، حالم، یارم، دارم، یادم، دادم، آدم، خوابم، باهم، ازم، قسم، هستم، مستم، دستم، خستم، بستم، روم، رفتم، منم، تنمبیشتر...

ضم، ذم، سمن، غمن، شمر، خمر، عمر، حمل، عمه، ضخم، زخم، وخم، نخم، بخم، غرم، شرم، نرم، گرم، خرم، کرم، نغم، رغم، ظلم، سلم، شلم، نلم، زعم، طعم، نجم، حجم، وزم، جزم، نظم، رزم، خزم، بزم، هضم، حزم، عزم، قومبیشتر...

نمیتونم، پشیمونم، پریشونم، گریبونم، معبودم، روبرویم، بازبگویم، آرزویم، بازبجویم، آرزوتم، آبروم، نمیکنم، میشمارم، بیخیالم، رفتارم، نمیذارم، همنفسم، شنیدنم، محبتم، نمیکشم، مقصرم، نبریدم، عاشقتم، آغوشتم، بیفتیم، بنوشیم، محتاجیم، میذاریم، آزادیم، دررومبیشتر...

بکنوم، بیخوابیمم، بیقرارتم، بگذاریم، میگذاریم، انفجارم، التهابم، بیاییم، پروتوم، هرکدوم، ازتموم، خریدووم، بوردوم، لیتیوم، آمونیوم، تریتیوم، پالادیوم، برنمیدارم، بسازونم، بنشاندمبیشتر...

بازننمایاندن، فرونگذاردند، بپناهاندند، نپناهاندند، بازنماندند، بازننهادند، بازننمایاندند، بازننمایانند، انترتینمنت، نپناهاندیم، پناهاندیم، بدرخشاندیم، وابرهاندیم، بازبگرداندیم، بچرباندیم، بازنماندیم، بازننهادیم، فرونیامدیم، بگریزاندیم، نمیذاشتیمبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: