قافیه ها برای: هی 

قافیه ها: 54 نتایج

1 هجا

دی، ری، زی، طی، قی، می، نی، وی، پلی، پی، کِی، کی 

2 هجا

ذاری، راکی، مدارکی، هاکی، کالری، جیمزی، ریسکی، میزی، مینی، اوخی، اوکی، سوکی، هوری، هومی، نهی، زندکی، سرمی، فلوکی، فندکی، کجکی، بکی، تلقی، ریکی، عیشقی، هیپی، اسکی، توکی، جدی، جفتی، کحکی 

3 هجا

آقاقی، اقاقی، مدارکی، عجیبیه، دروغکی، زندکی، مسلکی، اسکی، تلقی، خارجکی، قلقلکی 

5 هجا

هواییتم 

فرهنگ لغت قافیه در زبان های دیگر:

ar az bg cs da de el en_gb en_us eo es et fa fi fr hi hr hu hy id it ja ka ko kk lt lv nl no pl pt_br ro ru sk so sq sr sv sw tr uk yue zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: مثل ما در فیس بوک