کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: هی

قافیه ها: 37 نتایج

پلی، ری، نی، می، قی، وی، زی، دی، بیع، کی، پی، کِی، طی

نهی، شهرری، پنچری، معیری، قمصری، هوری، زایری، کالری، ذاری، حی، لاهی، جفتی، جدی

قرنی، عجیبیه، پیاپی، شبستری، هجیری، هجویری، رانیری، ملایری، میلیاردری

فراماسونری، دورنگری

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

ری، شیخ، خیر، غیر، سیر، دیر، طیر، ریل، خیل، ویل، ذیل، سیل، کیل، زین، شین، دین، بین، دیم، حیض، غیظ، فیض، عیش، خیش، حیث، قیس، حیف، ضیف، صیف، سیف، کیف، طیف، قید، زید، صید، شید، سید، کید، عیب، ریب، غیببیشتر...

بخیر، نخیر، سردیم، بدیم، پرفیض، پورفیض، بقیش، مقیس، بادقیس، سرشید، ورزید، بیرزید، بایزید، یزید، بزید، نزید، خوشید، سوبسید، یغیب، ویزیت، باطبی، جلیل، طفیل، رتیل، العین، غزنین، زوجین، حسین، لاقید، عبید، علیک، ظاهر، آخر، بنگر، اندر، عامر، شاعر، حاضر، خاطر، ساحلبیشتر...

پیاپی، طرفین، نمیدیم، فروشید، سانتیمتر، ظواهر، جواهر، اواخر، شوماخر، میلیونر، اوامر، رهگذر، منتظر، منزجر، مهاجر، سماور، مقصر، منحصر، پریچهر، مسافر، مباشر، عناصر، مآثر، بیخبر، بنادر، اکابر، نزدیکتر، سواحل، مشتعل، هلاهل، شمایل، حمایل، سرمنزل، عوامل، لایعقل، جدول، تراول، جداول، جلاجل، افاضلبیشتر...

متظاهر، متبحر، محیر، متبلور، متضرر، متفاخر، الجزایر، نامنتظر، متحجر، پورمهاجر، متناظر، متنفر، متنافر، متجاسر، متبادر، متواتر، متجاهل، متاهل، متعلل، متداخل، نامحتمل، متحمل، متعامل، کارامل، گلایول، متداول، نامتصل، متوسل، عزیزدل، نامعتدلبیشتر...

نداشتنه، سرونازه، سلامتی، فراموشی، انگیزتره، روبرومه، بلرزونه، سرنگران، آرزوهامه، نامتظاهر، نامتحمل، متمول، نامتداول، نامتعادل، کلماتم، مهربونیم، متنفرم، آشیونم، بیقرارشم، انتظارتمبیشتر...

نگاهتنگاه، پریشونیه، غریبونه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، عادتمونه، بزرگمونه، دنبالمونه، کنارمونه، بالاسرمونه، قدرتمندانه، غیرتمندانه، سخاوتمندانه، شرافتمندانه، نیرومندانه، ثروتمندانهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: