کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: ورا

قافیه ها: 222 نتایج

مرا، قرا، فرا، سرا، درا، صحرا، برا، درآ، گرا، همراه، زهرا، مبرا، ابرا، دریا، درها، سرما، پروا، مرزا، هرجا، حرفا، مردا، فردا، دردا، برپا، نیا، حیا، سهلا، طلا، بلا، الا، یلدا، پناه، امّا، تنها، غمها، ابرها، رها، لبها، شبها، فنا، معنا، حنا، بنا، نما، یغما، حتما، اما، وقتا، هوا، دعوابیشتر...

بسرا، نسرا، همسرا، اوپرا، دادسرا، اندرآ، نوگرا، دوگرا، خودگرا، زهدگرا، خردگرا، بگرا، چپگرا، نگرا، همگرا، عقلگرا، شهرگرا، جبرگرا، مدگرا، دینگرا، راستگرا، واگرا، پیشابراه، خودفرما، مفرما، منحرفا، مفرسا، پیرمردا، دونیا، تسلا، زُلیخا، شلیخا، فعلا، فصلا، هالا، منیا، میالا، تانیا، ماشالا، پربها، توهما، بونی، پونا، زونا، گندما، فاما، همونیه، دندونا، شیربها، ریزونابیشتر...

راه، را، رضا، قرا، چرا، درا، آه، آ، خواه، یا، طلا، دلا، جلا، کربلا، بلا، لا، خفا، خدا، ماه، وتنها، ها، شنا، زنا، حنا، بنا، نا، کما، سما، ما، نشا، نسا، ندا، بقا، قفا، قضا، واه، وا، جفا، فضا، جزا، زا، کجا، بجا، جا، چاه، شاه، شفا، فا، شا، فسابیشتر...

دانشسرا، کامبرا، فرهنگسرا، حرمسرا، کانبرا، بیمارسرا، ذهنگرا، فردگرا، پوچگرا، ظاهرگرا، عملگرا، سودمندگرا، واپسگرا، اصولگرا، موعودگرا، تقدیرگرا، بنیادگرا، اسلامگرا، هنجارگرا، نهادگرا، نمادگرا، آرمانگرا، ابزارگرا، خسرونیا، مهرنیا، اقلا، میرنیا، طاهرنیا، افرندنیا، فرونیا، خطیرنیا، کاستینیا، فخارنیا، جبارنیا، بهزادنیا، قضابلا، اوباما، اغنا، ازنا، اغمابیشتر...

مهمانسرا، تجددگرا، مرکزگرا، درونگرا، قانونگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، رفتارگرا، تزویرگرا، اعتدالگرا، انحصارگرا، اقتدارگرا، انتقادگرا، اقتصادگرا، استبدادگرا، اتحادگرا، پدیدارگرا، راویندرا، فرمانفرما، فولادنیا، سالارنیا، هنرمندنیا، سمندرنیا، بزرگنما، مرمرنما، استمنا، فرمانروا، مجالستگاه، استراحتگاه، آلوبخارابیشتر...

کاروانسرا، معتمدآریا

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

اما، وفا، شبا، بهار، نذار، مال، الان، اصلا، جهان، برام، تنهام، تمام، برات، حالا، بالا، بابا، آهای، رویا، دنیا، شما، کجا، خدا، جدا، توام، روزا، خوام، چرا، سیاه، بیا، پیدا، اینجا، نگاه، صدا، انگار، کنار، هزار، بذار، خیال، میخوای، ایرانبیشتر...

مبتلا، آدما، وطندار، نگران، بگردان، مگردان، قهرمان، پدرجان، نگاهم، والسلام، پابرجاست، نگاهت، کردنات، خدایا، تماشا، رویاهام، خوشا، ناقلا، بخدا، استوار، قانوناش، پریا، نریا، لیلا، آشنا، قدیما، عاشقا، اشتباه، پیدا، شیدا، نشناخت، انتظار، گرفتار، روزگار، بیخیال، استقلال، نمیخوای، دلیران، آسمان، عاشقانبیشتر...

صدا، با، پا، تا، راه، آه، ماه، آخ، خاطر، دارم، دارد، یار، کنار، دار، بار، کار، تار، مال، حال، سال، بال، آی، لای، وای، جای، پای، مادر، ابر، جانم، آن، جان، آمد، ام، هام، تمام، جام، آدم، داغ، باغ، ازبیشتر...

برادرها، آهنگران، کفتراس، اوگاندا، ناخداها، قایقرانها، میگساران، روزگاران، امیدواران، باریکلا، توجهات، تعصبات، آرزوها، آسمونا، مهربونا، خیابونا، بلاروسا، آرزوهام، آسمونهاست، آرزوهات، نارا، تازگیا، خیلیا، اقاقیا، نکنیا، اونوریا، نگیریا، جداییا، علیرضا، ایباربیشتر...

تصویربردار، خدانگهدار، آوازینان، ملاممدجان، پیوستگان، مسجدالحرام، جواهرتراش، متصرفات، وااسفاها، جواهرآلات، اقیانوسها، بایدها، کاندیدا، دیوونگیاشم، مسلمانان، نوبهاران، جوهریان، آذربایجان، تیمارستان، پرستندگانبیشتر...

سراسیمگان، فروردینگان، جواهرنشان، فروننشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، برگشتگان، اجردهندگان، عبوردهندگان، تغییردهندگان، هشداردهندگان، ربادهندگان، اعتباردهندگان، سزادهندگان، فریبندگان، شکافندگان، پناهندگان، ناشکنندگان، مقررشدگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: