قافیه ها برای: پر  (por)

تلفظ های جایگزین:

قافیه ها: 120 نتایج

1 هجا

پُر، پُره، بر، تر، خور، در، دور، سر، سُر، طور، غر، قر، لر، چور، کر، گُر 

2 هجا

تاپر، هاپر، روپر، هوپر، کوپر، نپر، سپر، شهپر، بپر، لوپر، آجر، آخور، آشور، تاکر، خاخور، ساقر، فاکتور، لاشخور، پارکر، چادر، اینطور، چیطور، اونطور، پودر، شهپر، انبر، درخور، دستور، سرتر، صبور، نخور، ورتر، چندلر، بسپر، بستر، دلخور، چطور، کوپر، بخور، زبر، شتر، عبور، عنصر، غرغر، فسفر، قطر، مرور، کندر 

3 هجا

استاپر، جاسپر، هلپر، پایپر، کسپر، آلادور، استالر، استاکر، بتاکر، بهادر، تظاهر، دسامبر، سرآخر، همانطور، تریلر، مانیتور، همینطور، همونطور، استمپر، آخرسر، بطور، تبحر، تذکر، تصور، تصوّر، تفکر، تلنگر، تمسخر، تنفر، دردنخور، همنطور، باتلر، بارکر، تایلر، ترسلر، رایدر، مبتکر، کاربر، کسلر، گاربر، باشتر، دردبخور، روستر، فوستر، همستر، چغندر 

تبلیغ

4 هجا

دردنخور، متذکر، متفکر، آخرسر، آدمخور، دردبخور 

5 هجا

کریستوفر، متحیر، رختشور 

6 هجا

رختشور 

فرهنگ لغت قافیه در زبان های دیگر:

ar az bg cs da de el en_gb en_us eo es et fa fi fr hi hr hu hy id it ja ka ko kk lt lv nl no pl pt_br ro ru sk so sq sr sv sw tr uk yue zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: مثل ما در فیس بوک