کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: چرا (chraa)

قافیه ها برای: چرا (!cheraa)

قافیه ها: 222 نتایج

شعرا، خرا، اجرا، فکرا، سرما، ارجاع، پیاه، سیاه، دلخواه، خیرخواه، بخواه، نیا، سیا، ریا، احیا، بیا، دیرپا، دلها، لیلا، ولا، طلا، دلا، خلا، بلا، الا، سالسا، پیدا، شیدا، هیجا، اقناع، اجماع، جماع، همپا، بها، شنا، چشما، اسما، بقاع، اقطاع، عشقا، لوا، سوا، روا، رضا، جزا، بزا، لذا، یکجا، بجا، دفاعبیشتر...

نوعا، تریا، خوشگلا، دلبخواه، کسیا، ثریا، باحیا، بپیما، کولا، پولا، زولا، نریا، کبریا، نپیما، مپیما، کرولا، ابولا، ابتلا، مورسیا، پوریا، سوریا، مونتلا، بیتلا، ساقیا، گارسیا، آخریا، ماریا، مدارپیما، ماندلا، امتلا، پلاسما، آشنا، عاشقا، شهرضا، فرضا، فلذا، مجزا، متجزا، پوررضا، سیلوا، باشوا، شاهرضا، الرضا، منشا، پلنگا، تنگا، وگدا، اشتباه، چنگا، یکصدابیشتر...

راه، را، رضا، قرا، درا، آه، آ، خواه، یا، طلا، دلا، جلا، کربلا، بلا، لا، خفا، خدا، ماه، وتنها، ها، شنا، زنا، حنا، بنا، نا، کما، سما، ما، نشا، نسا، ندا، بقا، قفا، قضا، واه، وا، جفا، فضا، جزا، زا، کجا، بجا، جا، چاه، شاه، شفا، فا، شا، فسا، صدابیشتر...

بزرگراه، لایقرا، مجموعا، پرادعا، ممنوعا، موتورولا، نکنیا، اونوریا، نیکولا، استلا، اولا، اخلا، راهپیما، دولتخواه، کاندلا، اتوپیا، گلوریا، اینجوریا، نگیریا، سیاهیا، هیمالیا، امامقلی، جداییا، دریاپیما، فضاپیما، اوراسیا، پرسشها، قایقها، کریشنا، کاریزما، غبارها، دیرآشنا، داستانها، ناآشنا، ارضا، اجزا، نامجزا، دخترزا، احمدرضا، محمودرضابیشتر...

جمهوریخواه، مالیخولیا، اقیانوسها، امیدرضا، محمدرضا، کاندیدا، انحصارزدا، هواپیماربا، ملاقاتگاه، ناسیرا، الیویرا، سالارکیا، بایدها، مهمانسرا، آلوبخارا، لشکرآرا، تجددگرا، مرکزگرا، درونگرا، قانونگرا، تصویرگرا، تفسیرگرا، رفتارگرا، تزویرگرا، اعتدالگرا، انحصارگرا، اقتدارگرا، انتقادگرا، اقتصادگرا، استبدادگرابیشتر...

معتمدآریا، کاروانسرا

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

نگاه، صدا، انگار، کنار، هزار، بذار، چشمام، چشام، صدام، احساس، میاد، چشمات، چشات، نگات، بیا، اینجا، خیال، میخوای، ایران، میخوام، میخواد، مرا، دریا، هرجا، فردا، دنیا، حالا، بالا، شما، تنها، رها، اما، کجا، هوا، روزا، وفا، خدا، جدا، شبا، بهاربیشتر...

اشتباه، نشناخت، انتظار، گرفتار، روزگار، استقلال، آسمان، عاشقان، دبستان، تابستان، دنیام، اتفاق، التماس، نمیاد، اعتماد، فرستاد، انتخاب، خاطرات، پریا، لیلا، قدیما، پیدا، شیدا، بیخیال، نمیخوای، دلیران، پریشان، نمیخوام، نمیخواد، گوشیات، خوشا، ناقلا، مبتلا، خدایا، خوابیا، آدما، پیمانها، تماشا، بخدا، وطنداربیشتر...

با، پا، تا، راه، آه، ماه، آخ، خاطر، دارم، دارد، یار، کنار، دار، بار، کار، تار، مال، حال، سال، بال، آی، لای، وای، جای، پای، مادر، ابر، جانم، آن، جان، آمد، ام، هام، تمام، جام، آدم، داغ، باغ، از، نازبیشتر...

نارا، علیرضا، انشا، ایبار، امیدان، کودکستان، افغانستان، فریادتان، آهنگساز، نکنیا، تازگیا، خیلیا، اقاقیا، بدگویان، عندلیبان، برنمیام، تنهاییام، ناشکیباست، دلتنگیات، برادرها، باریکلا، اقلا، آرزوها، آسمونا، مهربونا، خیابونا، اوگاندا، ناخداها، قایقرانها، داستانابیشتر...

مسلمانان، نوبهاران، جوهریان، تیمارستان، فروزندگان، پرستندگان، برگزیدگان، فرومایگان، جواهرشناس، اشتباهات، خاطرخواهات، متعلقات، متفرقات، متفرعات، دیوونگیاشم، آذربایجان، پنهونیمیام، واقعیات، دیوونگیات، مهربونیاتبیشتر...

غیرسازندگان، باخندهات، متنوعات، متوکلیان، نخلبندیان، نعلبندیان، لنگرودیان، علیمرادیان، دراویدیان، باباییان، میرشکاریان، ناشنوایان، سراسیمگان، فروردینگان، جواهرنشان، فروننشان، نظردهندگان، دستوردهندگان، یاددهندگان، برگشتگانبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: