کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: چرای

قافیه ها: 222 نتایج

اقناعی، اجماعی، سیای، طلای، خلای، فکرای، شیدای، رفاهی، اصلاحی، مفتاحی، مصباحی، اصلاحیه، پیمایی، متقالچی، عیالی، سگالی، اجلالی، اقبالی، جبالی، معیاری، زواری، اظهاری، غفاری، عصاری، ازاری، اقراری، مقداری، حجاری، جبالیه، اظهاریه، اخطاریه، احضاریه، امکانی، جووانی، پیمانی، ویلانی، اعلانی، زنسانی، جیرانی، چرانی، هجرانی، وجدانی، خیامی، قوامی، چشمامی، زمامی، اعلامی، ضرغامی، هشامی، اقدامیبیشتر...

یای، گای، شفای، حسای، اهی، صالحی، مزاحی، فلاحتی، صالحیه، سایی، چایچی، پارچی، هارلی، پاستلی، حمالی، آلی، پارسی، ارزی، ناظری، گزاری، ستاری، سلاخی، آخی، جالبی، یانکی، تانکی، پانی، ستانی، پامی، حمامی، قدامی، زانتی، قامتی، کرامتی، ناطقی، تاقی، ساغی، چاوی، گاوسی، یازی، گرازی، خرازی، ازی، دراجی، ماچگی، گزافگی، چاپچی، کراچی، آسفی، مافیبیشتر...

ای، ایه، حسنی، حسنیه، لی، شیعی، خی، نی، می، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

بپیمایی، بگرایی، بزدایی، بسگالی، نپیمایی، نگرایی، همگرایی، نزدایی، نسگالی، بربگماری، بربشماری، رومیایی، بازبشماری، برقانی، بچرانی، بسطامی، بهرامی، نچرانی، ورهرامی، خوابانی، بازبخوانی، بازبمانی، وابمانی، سرجهازی، سرافرازی، برافرازی، همترازی، رودرواسی، نوغابی، بربتابی، بازبنهادی، وابنهادی، بازبتابی، بچری، نچری، وانگهی، بنگری، ندرخشی، ننگری، بازنگریبیشتر...

علتهای، فرصتهای، برگهای، ارسینکای، پرماجرایی، دیرآشنایی، غیرشفاهی، فراجناحی، نارواداری، ارضایی، ضداستعماری، سیمانکاری، کلمبیایی، سینماداری، فروگرایی، نامیبیایی، جنابعالی، زیباشناختی، ناماندگاری، غیرانسانی، بترکانی، شهشهانی، بگنجانی، نترکانی، نگنجانی، میرجهانی، وانرهانی، ارمنستانی، افغانستانی، میرسپاسیبیشتر...

غیراجتماعی، غیرانتفاعی، اتفاقهای، غیراستدلالی، غیراضطراری، غلامرضایی، پسااستعماری، رفتارشناختی، امیرسلیمانی، فروبنشانی، متوسلانی، بپناهانی، نپناهانی، غیراختصاصی، گهرشناسی، گوهرشناسی، بلورشناسی، جواهرشناسی، رفتارشناسی، تبارشناسی، جانورشناسی، غیرکارشناسی، پدیدارشناسی، غیراستبدادی، غیرانقلابی، غیرانتخابی، سالارنژادی، محمدنژادی، بازننمایانی، آذربایجانیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

انگاری، احساسی، بتابی، کجای، تنهایی، جدایی، کجایی، نداری، روزایی، پوشالی، بالایی، قوچانی، گذاشتی، نباشی، آزادی، الهی، عمری، خوشبختی، برگردی، دلتنگی، اومدی، بانمکی، تقصیر، بهترین، آخرین، نازنین، موندنیست، خوندنیست، نترسید، نبردی، میکنی، چجوری، خجولی، بدجوری، اینجوری، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونیبیشتر...

جایی، خالی، کاری، داری، بازی، کاشکی، باشی، آتیش، هرچی، ولی، کردی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، تویی، کنی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، دوری، جوری، اونی، روزی، بودی، خیلی، بری، نمی، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدیبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ایم، گریم، مریم، ریم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

اهای، آشنایی، انتظاری، روزگاریه، عاشقایی، یادگاری، خاستگاری، نمیخوای، الخیالی، بگردانی، رویاهامی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، ابروی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، نگنجی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاریبیشتر...

مازراتی، جغرافیایی، آرزوهامی، بالاتری، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، نامهربونی، پریشونی، انتهایی، طلبکاریبیشتر...

جنبندهای، گلخونهنذاری، قانونمداری، فرمانروایی، فروننشانید، غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، توروتنهانمیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: