تلفظ های جایگزین: کردی ("!kordee")

قافیه ها برای: کردی (!kardee)

قافیه ها: 245 نتایج

اندى، بدى، بدی، بردى، بردی، بعدی، بندى، بندی، بَدی، تعهدی، جلدی، حدی، خدّی، خندی، دردى، دردي، دردی، ردی، زدي، زدی، زردی، زندی، زندیه، سدی، سردی، عمدی، عهدی، فردی، قصدی، قندی، مجدی، مردی، مردیه، منادی، مندی، نجدی، ندی، نقدی، هدی، وردی، چندی، کدی، کندی، گردی، گردیه، یدی، یزدیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

فازبندی، ماستبندی، واردی، واکردی، پایبندی، شیرمردی، میبدی، بفشردی، جمعبندی، درنوردی، دستگردی، سدبندی، سرحدی، سرگردی، سریدی، شهربندی، فشردی، متکدی، مرزبندی، نخندی، نزدی، نفشردی، نمردی، نوردی، نکندی، نگردی، هشتگردی، ببردی، بزدی، بمردی، بیدی، قشربندی، پیگردی، دوجلدی، شکرخندی، ظفرقندیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دی، ای، ایه، برقی، به یه، بى، بي، بي ی، بی، تى، تی، جی، حسنی، حسنیه، خی، ذی، زی، سی، شی، شیعی، شیهه، فی، قوشى، قى، كي، لی، می، نی، ِ بی، ِ چی، چى، چي، چی، ژی، کي، کی، گی، ی یهبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_1

آزادمردی، دریاگردی، دنیاگردی، شیاربندی، صحراگردی، نیازردی، نمیخندی، نمیگردی، سکوبندی، فروکردی، گروهبندی، درنوردی، سوسنگردی، سپهبدی، شرفکندی، صورتبندی، محوربندی، کوهنوردی، ارتشبدی، جمعبندی، دستگردی، سدبندی، شیرمردی، فازبندی، پایبندی، پیگردی، جلوبندیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

امتیازبندی، بیابانگردی، ولایتعهدی، ارتشبدی، ایرانگردی، بزرگمردی، حصاربندی، سپهبدی، شهیدقندی، صورتبندی، پیکربندی، دشمنانگی، عاشقانگی، آدمیگری، ارزشیابی، ایرانیگری، بازاریابی، علینقی، فلزیابی، منشیگری، میانجیگری، خسروشهری، حجامتگری، ضربعلی، محمدعلی، هدایتگری، آغازگری، ایرانشهری، بازارگرمی، ثمربخشی، حسابگری، سپرگری، فشارقوی، مسافربری، نکوهشگری، نگارگری، پرسشگری، گروکشی، گزینشگریبیشتر...

between_paragraphs_2

اعتباربخشی، مقصریابی، مسافربری، مسافرکشی، جستجوگری، بتراشاندی، فروبیامدی، نورماندی، نچرخاندی، نیاسودی، ارزشمندی، عزیزمحمدی، قدرتمندی، قلقشندی، بازنمایاندی، بشناساندی، بهراساندی، محمدهادی، نجنباندی، ندرخشاندی، وابرهاندی، برنیاوردی، علاقمندیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

بازبستاندی، بازخواندی، برگشودی، برنگردوندی، فراستمندی، ایندیراگاندی، بپروراندی، بپناهاندی، فرونگذاردی، ارزشمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، عزیزمحمدی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

فروننشاندی، توروتنهانمی، بازننمایاندی، خاکسترنشینی، چادرنشینی، چادر پوش قلندری، گلو فرو آمدگی، محرم اسرار منی، سوگند اسوگندی، قراى طيلسانى، هزارتومانی، پیغاماپیغامی، کالسکه بخار سازی، ک‍ﮩ‍ین نامه یزدانی، افتخارآفرینی، سپس رفتگىء بينىبیشتر (قافیه های نزدیک)...

between_paragraphs_3

خاکسترنشینیبیشتر (قافیه های نزدیک)...

دو خادم حبشى و رومى

قافیه های نزدیک: 197 نتایج

بری، حتی، حرفی، رفتی، روی، سختی، شبی، فرقی، لیلی، مستی، معنی، منی، نمی، هرچی، هرکی، هستی، وقتی، ولی، پی، کسی، کمی، یعنی، یکی، شبیه، اسیر، درگیر، دلیل، نگیر، ترین، زمین، غمگین، همین، رسید، نزدیک، عزیز، رفیق

واردی، بازرسی، بانمکی، تاکسی، الرحیم، آفرید، بلاتکلیف، نارفیق، میشویم، میگردیم، میرسید، میکشید، خوابیه، خوامی، روزمرگی، نمردی، تشنگی، سرشکی، نبری، نترسی، نرفتی، نمکی، نپری، برترین، نترسیم، نرقصید، نکشید، بامی، بخری، برفتی، برهی، زورکی، بشویم، برسید، برقصید

تیر، خیر، دیر، زیر، سیر، شیر، میل، پیر، گیر، ی، ایم، این، بین، تیم، دین، ریم، زین، شیم، مریم، چین، گریم، بید، دید، سیب، عید، تیک، ریز، میز، نیز، چیز، گیج، بیش، تیغ، خیس، نیس، نیست، هیچ، پیش، پیچ، کیستبیشتر...

between_paragraphs_4

ارشادگری، خدابخشی، مربیگری، نگارگری، بلاتکلیف، دستیابی، ردیابی، قدیرعلی، نمیاری، تعمیرپذیر، تغییرپذیر، نمیرسیم، درفشگری، زحمتکشی، سودبخشی، پیوندپذیر، گزندپذیر، اعلی، بارکلی، روزمرگی، پرمغزی، چرخشگری، پرزگیل، ادرین، زیرنویس

بیابانگردی، استعمارگری، انحصارگری، انتقادپذیر، یاریگری، تغییرپذیر، تاکینسلی، تراوشگری، حسابگری، خسروشهری، فریبرزی، همزادپنداری، تفسیرپذیر، تکرارپذیر، دفترتحکیم، نیازردیم، اخبارنویس، دستورنویس، هزارجریب، تنفرانگیزبیشتر...

نورماندی، بازنخواندید، دربماندید، میسوزونی، ارزشمندی، قدرتمندی، محوناشدنی، سخنرانی، اعجازآفرین، بربنهادید، نازنینی، یاسینی، باورنکردنی، نگرونی، جدانشدنی

between_paragraphs_5

بازبستاندید، بازخواندید، شهرنشینی، افتخارآفرین، بازننهادید، بپروراندید، ارزشمندی، غیرتمندی، قدرتمندی، قلقشندی، محمدمهدی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، پیکرتراشی

فروننشاندی، توروتنهانمی، فروننشاندید، بازننمایاندید، خاکسترنشینی، چادرنشینی، قدرتمندترین، توروتنهانمی، هزارتومانی، شویکۀ ابراهیم

خاکسترنشینی، بشويكهٴ ابراهيم

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu el tr az kk eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: Like us on Facebook

results_right
results_after_content