کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: کن (kan)

قافیه ها برای: کن (kon)

قافیه ها: 118 نتایج

کُن، تن، بن، چون، ان

تیزکن، روبن، کوربن، سوربن، بیبن، قافبن، ناصربن، بکن، نکن، مکن، واکن، سرکن، بالکن، وینستون، ژاپن، کارتن، گلدون، گلبن، کاربن، خاربن، حصن، سلفون، همچون، خزون، اعین، داغون، جامون، برون، سخن، نرون، ویرون، میلیون، بارون، ناخن، هون، سون، بون، لیون

بازیکن، یادتون، شمعدون، سرگردونه، کوبیدن، خیابون، تغابن، میکروفون، بهشون، تلفن، تعفن، تحصن، گرامافون، فراماسون، تعاون، توازن، اسمون، تفنن، تسنن، چشامون، دستامون، زبرون، تفرعن، تباین، تقارن، میلیون، فراکسیون، بربکن، وابکن، رختکن، کارکن، تمکن، برنکن، گرمکن، برمکن، متمکن، زونکن، وانکن، وامکن، نیاکن، درواکن، نجواکن، بیاکن، کمککن، بنیادکن، بیشترکن، ویراستن، چناربن، ویلسون، نیلسونبیشتر...

تصورکن، استغفارکن، نکوبیدن، کدومشون، تلون، تدین، چندمیلیون، مدالیون، فروبکن، هاینکن، کارنکن، فرونکن، فرومکن، نیاراستن، سیمسون، تایسون، مندلسون، اندرسون، مدیسون، هریسون، تریبون، هاریسون، تریلیون

خاطرهامون، ابرتقارن

قافیه های نزدیک: 171 نتایج

کنج، گنج، پنج، غنج، برنز، انس، عنف، گنگ، کند، گند، تند، جند، لند، کنت، خنک، ثمن، یمن، حزن، کون، لون، گشن، حسن، جبن، رکن، تو، رو، و، تخم، شخم، دوم، صوم، نوم، گرم، فرم، جرم، غرم، سقم، گم، گُم، دمبیشتر...

بتند، نتند، بسنب، نسنب، مسنب، ناخنک، راکون، آیکون، ساولون، مارلون، هیگسن، قبرکن، پرکن، نفرم، روسم، تازسم، میخوم، بکن، شکنج، سکنج، آخوند، بدیمن، فرعون، یکم، بگم، هفتم، گشتم، دشتم، شستم، کدوم، کژدم، گندم، صدم، مردم، چیدم، آلبوم، بشُم، پرسم، دوم، شوومبیشتر...

تراکم، تحکم، تختم، تلاطم، طالبم، اومدم، نامردم، تصادم، نترسم، تبسم، ارزوم، تمیزم، عزیزُم، بنازم، فراقم، ترنم، جونُم، ندونم، بارونم، بچینم، نشینم، زبانم، دلبرم، تعلم، تظلم، تورم، سفرم، نترم، نگارم، دلدارم، بلالم، مهارم، بهارم، انارم، اوبالم، ایبالم، ترحم، تزاحم، جفرسون، نردبونبیشتر...

سرنوشتو، آهنگتو، سراغتو، زدناتو، بدنمو، رفتنمو، کمرمو، میزنن، میبندم، میگردم، غرورمو، وجودم، میدونمو، احساسمو، احساسم، لجبازم، آسمونو، پریشون، زندگیمو، سرزمین، تنهاییم، رفتنی، گرفتیو، پرتراکم، متراکم، پرتحکم، مملکتُم، پرتلاطم، الکلیسم، عربیسمبیشتر...

نبودنتو، ژکوندتو، رویاهاتو، فرورفتند، شنیدنشو، سرنوشتمو، التماسمو، روزامونو، زسرزمین، نرسیدیم، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، محتاجشیو، کیخسرو، متحیر، اخهاخماتو، دربرفتندبیشتر...

درنگرفتند

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: