کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: کوری

قافیه ها: 222 نتایج

گوری، نوری، قوری، غوری، عوری، صوری، شوری، سوری، زوری، دوری، حوری، جوری، توری، بوری، سوریه، زوریه، حوریه، جوریه، جوی، گویی، مویی، رویی، خویی، تویی، بویی، کولی، پولی، غولی، شوخی، سوختی، دولابی، کوهی، گونی، چونی، دونی، خونی، جونی، تونی، اونی، شومی، رومی، بومی، موندی، خوندی، روحی، اونیه، سوزی، روزی، دوزی، موازیبیشتر...

غورغوری، ژگوری، مرکوری، بشوری، گرگوری، اشکوری، صدرنوری، نموری، نصوری، نشوری، مرادنوری، رازوری، سانسورچی، کفرگویی، یورویی، پررویی، بگویی، برویی، ببویی، بلولی، نغزگویی، نمویی، نرویی، کژخویی، نبویی، زورگویی، دوسلولی، شیرخویی، گزافگویی، فاشگویی، بازگویی، ناپولی، نکوهی، همگونی، زرگونی، رانکوهی، آبکوهی، پرروزی، بگوزی، بسوزی، بدوزی، نگوزی، نسوزی، درزدوزی، سردوزی، رودوزی، میسوزی، بیفروزی، سارکوزی، ناموازیبیشتر...

ای، ایه، لی، شیعی، خی، حسنی، نی، می، حسنیه، برقی، زی، جی، چی، فی، شی، سی، شیهه، گی، دی، بی، کی، تی

پرغروری، همونجوری، سلحشوری، نژادمنصوری، گریگوری، گریموری، همینجوری، اندیشوری، سناتوری، باباغوری، آماتوری، آوردجوی، پاسخگویی، ذکرگویی، شعرگویی، دژخویی، رازگویی، بلندگویی، چرندگویی، موجزگویی، اندرزگویی، بدرودگویی، مجیزگویی، دعاگویی، سپاسگویی، درازگویی، وفالویی، لیچارگویی، ناسزاگویی، گندمگونی، سبکروحی، مهربونی، غیربومی، جگرگونی، اسلاونی، فیروزکوهی، نمیدونی، سوادکوهی، دالبردوزی، توردوزیبیشتر...

غیرحضوری، غیرضروری، غیردستوری، آقامنصوری، امپراطوری، کاریکاتوری، دارنتوی، ایلینوی، پرادویه، بولیوی، برنیفروختی، جوابگویی، جانورخویی، مکررگویی، اختصارگویی، بفهمونی، گلابتونی، بازتونی، نازآسمونی، غیرعمومی، نامهربونی، نامیمونی، غیرقانونی، فراقانونی، میرنوروزی، بیاموزی، چادردوزی، سنجاقدوزی، گوهرفروشی، غیرخصوصیبیشتر...

دهانشویه، اولیویه، غیرافلاطونی، بازبیاموزی، اعتمادسوزی، گهرفروشی، کتابفروشی، جواهرفروشی، مهارگسیختگی، افسارگسیختگی، غیراضطراری، پسااستعماری، گلخونهنذاری، قایقسواری، قانونمداری، شریعتمداری، غیراجتماعی، اتفاقهای، جنبندهای، کاروانسرایی، فرمانروایی، فروننشانی، هزارتومانی، بازننمایانی، جستجوگری، اقتصادمحوری، خواهربرادری، غیراصولی، جدانشدنی، محوناشدنیبیشتر...

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

بودی، دوری، تویی، کنی، گفتی، شدی، بوی، خورشید، کاری، داری، جایی، خالی، بازی، کاشکی، باشی، شادی، آتیش، هرچی، کردی، ولی، منی، یعنی، وقتی، روی، کسی، رفتی، هستی، حتی، همین، زمین، عزیز، بری، میری، خیلی، نمی، چیزی، نیستی، بگی، میگی، دیدیبیشتر...

چجوری، بدجوری، اینجوری، خجولی، بمونی، بدونی، همونی، نمونی، میدونی، میتونی، داغونی، نبودی، نبردی، میکنی، انگاری، نداری، کجای، تنهایی، جدایی، کجایی، روزایی، پوشالی، بالایی، قوچانی، گذاشتی، احساسی، نباشی، بتابی، آزادی، عمری، برگردی، خوشبختی، دلتنگی، الهی، اومدی، بانمکی، تقصیر، بهترین، نازنین، موندنیستبیشتر...

ریخت، خیر، میر، زیر، شیر، سیر، گیر، دیر، پیر، تیر، فیلم، میل، این، مین، زین، چین، دین، بین، کین، ریم، مریم، گریم، ایم، خیم، نیم، چیم، شیم، سیم، بیم، تیم، جیغ، تیغ، گیج، ریز، خیز، نیز، میز، چیز، دیو، ریشبیشتر...

ابروی، خانومی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیتونی، انتظاری، روزگاریه، یادگاری، خاستگاری، اهای، آشنایی، نمیخوای، عاشقایی، الخیالی، بگردانی، رویاهامی، خاطرمی، درمونمی، شیرینمی، کنارمی، لعنتی، سلامتی، نمیرسیم، نگنجی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاریبیشتر...

ارضایی، جغرافیایی، آرزوهامی، مازراتی، بالاتری، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، بحرینی، آخریمی، فیلیپینی، نالینی، ناهماهنگی، سزوندی، پریودی، بنشاندی، خودپرستی، پریشونی، انتهایی، طلبکاریبیشتر...

فروننشانید، بازننمایانید، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونی، انحصارشکنی، باورنکردنی، حیوونی، نوجوونی، همیشگیمی، چادرنشینی، خاکسترنشینی، کپرنشینی، نازنینی، توروتنهانمی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: