کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: کون (kun)

قافیه ها برای: کون (kovn)

قافیه ها: 8 نتایج

لون

راکون، آیکون، ساولون، مارلون، فرعون

سیلیکون، بارسلون

قافیه های نزدیک: 171 نتایج

طوف، خوف، فوج، زوج، موج، گوز، فوز، جوز، موز، حوض، دوس، قوس، غوث، لوث، دوم، صوم، قوم، نوم، گور، طور، دور، بور، شور، ثور، جور، غور، بول، قول، گود، عود، ذوب، فوت، صوت، موت، کو، گو، تو، دو، چو، شوبیشتر...

بیبن، قافبن، مسکو، پرتو، بتو، شبرو، بدو، خودرو، آبرو، پادو، آبجو، بشو، بشنو، کشو، قشو، ورشو، پسرو، خسرو، پیشرو، تاشو، جوجو، کندرو، همرو، پلو، برو، چلو، جلو، تلو، پیرو، گرو، درو، ولو، علو، رهرو، راهرو، نارو، بکن، نکن، مکن، واکنبیشتر...

دارمو، داشتمو، قلمرو، بازیکن، یادتون، شمعدون، سرگردونه، کوبیدن، خیابون، تغابن، میکروفون، بهشون، تلفن، تعفن، تحصن، گرامافون، فراماسون، تعاون، توازن، اسمون، تفنن، تسنن، چشامون، دستامون، زبرون، تفرعن، تباین، تقارن، میلیون، فراکسیون، خوبتو، باختاشو، تکرو، میکرو، مارچلو، اینارو، بربکن، رختکن، کارکن، تمکنبیشتر...

تلوتلو، تصورکن، استغفارکن، نکوبیدن، کدومشون، تلون، تدین، چندمیلیون، مدالیون، پرتراکم، متراکم، مملکتُم، پرتلاطم، عربیسم، کمونیسم، ماشینیسم، متلازم، بنشینم، ننشینم، پریشانم، سزاوارم، نوزدهم، دوازدهم، اسپیرو، مایکرو، باریچلو، نیکولو، پایولو، فروبکن، هاینکنبیشتر...

خاطرهامون، متحیر، نبودنتو، ژکوندتو، رویاهاتو، فرورفتند، شنیدنشو، سرنوشتمو، التماسمو، روزامونو، زسرزمین، نرسیدیم، گفتنیامو، آرزوهامو، دلخوشیهامو، دلتنگیامو، تنهاییامو، محتاجشیو، کیخسرو، آلبالوپلوبیشتر...

درنگرفتند

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: