کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم

قافیه ها برای: کیر

قافیه ها: 191 نتایج

گیر، پیر، تیر، دیر، شیر، سیر، ویر، زیر، جیر، قیر، میر، لیر، خیر، ایر

فیکیر، جزایر، نکیر، تذکیر، تکبیر، تکثیر، اکسیر، تکریر، دلگیر، بگیر، نگیر، مگیر، درگیر، برگیر، بیگیر، انگیر، باجگیر، واگیر، تقطیر، مدیر، تبشیر، تبذیر، تقدیر، غدیر، تخدیر، تبخیر، تعبیر، تدبیر، توفیر، تصویر، کشمیر، سفیر، تصغیر، تقصیر، حصیر، بصیر، شمشیر، بشیر، مسیر، تفسیر، اسیر، تسخیر، تاثیر، اثیر، توقیر، ازمیر، تجیر، کویر، تنویر، تزویربیشتر...

دامنگیر، زمینگیر، فراگیر، اساطیر، مستدیر، تعبیر، باتدبیر، مقادیر، تدابیر، اردشیر، تقصیر، بواسیر، ناگزیر، دلپذیر، بپذیر، خوپذیر، ناپذیر، تصاویر، سرازیر، مزامیر، زمهریر، جماهیر، مشاهیر، تغییر، عشایر، مزدبگیر، پیگیر، رهگیر، برقگیر، وقتگیر، سربگیر، دربگیر، پایگیر، غافلگیر، فالگیر، یادگیر، چشمگیر، سرنگیر، درنگیر، سرمگیر، درمگیر، غلطگیر، نفسگیر، خنجرگیر، بازنگیر، گلوگیر، ماهیگیر، جهانگیر، هواگیر، صداگیربیشتر...

آموزشگیر، غبارگیر، نادلپذیر، فناپذیر، پندناپذیر، دربربگیر، فرابگیر، دربرنگیر، دربرمگیر، فرانگیر، فرامگیر، گریبانگیر، سفیرکبیر، امیرکبیر، نقدپذیر، پیوندپذیر، مگرپذیر، خطرپذیر، اثرپذیر، گزندپذیر، اندرزپذیر، باورپذیر، الگوپذیر، نفوذپذیر، بهبودپذیر، تغییرپذیر، تنویرپذیر، تعمیرپذیر، تجدیدپذیر، تاثیرپذیر، امکانپذیر، هنجارپذیر، فسادپذیر، دواپذیر، خطاپذیر، شکرپنیر، ولادمیر

گروگانگیر، اولیویر، صعودپذیر، تقصیرپذیر، تفسیرپذیر، تعبیرپذیر، مهاجرپذیر، مهمانپذیر، انکارپذیر، تکرارپذیر، مهارپذیر، استتارپذیر، انتقادپذیر، استردادپذیر، اتکاپذیر، ادعاپذیر، گزندناپذیر، اندرزناپذیر، باورناپذیر، نفوذناپذیر، بهبودناپذیر، تغییرناپذیر، تردیدناپذیر، تجدیدناپذیر، تاثیرناپذیر، جداناپذیر، اجراناپذیر، فسادناپذیر، فناناپذیر، خطاناپذیربیشتر...

تصورناپذیر، گریزناپذیر، تسخیرناپذیر، شمارناپذیر، انکارناپذیر، تکرارناپذیر، مهارناپذیر، احترازناپذیر، انتقادناپذیر، انتهاناپذیر

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

خیبر، کی، گی، تی، دی، بی، چی، شی، سی، جی، نی، می، لی، ای، بیخ، سیخ، میخ، گیل، پیل، سدیل، دیل، بیل، فیل، سجیل، سایل، قیل، نیل، میل، خیل، ایل، دین، بین، چین، زین، این، گریم، تیم، چیم، شیم، مریمبیشتر...

تکفیر، دزدگیر، دستگیر، شبگیر، روگیر، جانگیر، مارگیر، جاگیر، خطیر، فطیر، سرتیر، خبیر، قدیر، دبیر، زفیر، مشیر، نفیر، صفیر، عصیر، سرشیر، سردسیر، موسیر، مجیر، نظیر، وزیر، تعزیر، تحذیر، زنجیر، انجیر، نخجیر، خجیر، جیرجیر، اجیر، بغیر، تغییر، تعمیر، فقیر، تحقیر، حقیر، صغیربیشتر...

خوپذیر، مستطیل، زنجبیل، هردمبیل، سلسبیل، تفصیل، اسرافیل، حواصیل، عزازیل، مستحیل، اسماعیل، اوایل، قبایل، بلدی، مجوسی، دوتایی، حواری، فاکتورگیر، بازبگیر، عالمگیر، بازمگیر، تکانگیر، کمانگیر، زمانگیر، گرماگیر، میانگیر، ایرادگیر، آسانگیر، آمارگیر، پرتدبیر، سردبیر، الغدیر، رامشیر، بهمنشیر، پنجشیر، السفیر، ناصرنصیر، البشیر، علیشیر، پرتاثیربیشتر...

دیوونگی، میدونستی، لعنتی، سلامتی، وایمیستی، نپرسیدی، نفهمیدی، بگریزی، نمیشینی، خاطرمی، کنارمی، مهربونی، همزبونی، گریزونی، نمیدونی، نمیتونی، آخرینی، رویاهامی، انتظاری، روزگاریه، عاشقایی، یادگاری، خاستگاری، الخیالی، معنایی، زیبایی، لالایی، شاهکاری، آزاری، ووییبیشتر...

مازراتی، سزوندی، خداحافظی، خداحافظیه، سرنوشتمی، نمیشکنی، بسوزونی، آخریمی، نالینی، نامهربونی، عاشقترینی، آرزوهامی، جغرافیایی، پریشونی، انتهایی، طلبکاری، خروشانی، خرافاتی، آبرویی، کجاهاییبیشتر...

افسارگسیختگی، بدمعاملگی، محمدمهدی، عزیزمحمدی، قلقشندی، غیرتمندی، تاریخمندی، سخاوتمندی، اردتمندی، فرونگذاردی، بپناهاندی، وابرهاندی، بازننمایاندی، بهراساندی، ایندیراگاندی، نهراسانیدی، جدانشدنی، تکرارناشدنی، مهارناشدنی، نگرونیبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: