کوکی ها را مرور کنید

این صفحه از کوکی ها استفاده می کند ، تا ما بتوانیم بفهمیم که نتایج به دست آمده برای شما ، به اندازه کافی سریع بوده است. اطلاعات بیشتر تنظیم کوکی ها

قبول می کنم
تلفظ های جایگزین: عشق (!eshqe), عشق (!ashaq)

قافیه ها برای: عشق (eshq)

قافیه ها: 3 نتایج

باعشق، دمشق

بهاعشق

قافیه های نزدیک: 190 نتایج

هشت، خشت، زشت، کشت، خشم، قشم، چشمه، چشم، چِشم، قشر، خش، چش، شش، دیش، گردش، بش، کش، هق، مغ، دق، حس، مس، فس، من، که، مث، نصف، کتف، ارث، حرص، خرس، ورس، ضرس، کرس، صرف، انس، جنس، سانس، صنف، شمشبیشتر...

گلش، اولش، چارش، تنگش، هضمش، مستش، گوشش، ریسکش، بهش، تهش، خواهش، راهش، ولش، دلش، سرش، ترکش، حرفش، ارزش، گردش، ارتش، قلبش، دورش، حالش، بالش، کارش، آرش، چشمش، اسمش، رنگش، تنش، غمش، رسمش، بندش، جونش، دانش، عشقش، نوازش، روش، سازش، خوششبیشتر...

نگهش، نگاهش، خاطرش، باورش، مادرش، اخرش، آخرش، دنبالش، گزارش، ستایش، بیارش، نگارش، کنارش، سفارش، فزایش، بهارش، خیالش، آلایش، تمومش، مردمش، رفتنش، دامنش، دارمش، آرامش، عاشقش، بسازش، نوازش، پرستش، ظریفش، حواسش، وجودش، صاحابش، فکرش، مهرش، طعمش، وقتش، لبش، طولش، فالش، رازشبیشتر...

داریوش، مقامش، هیکلش، حاصلش، دفترش، صورتش، دیدنش، قربونش، حضورش، سکوتش، امیدش، مسیرش، درگاهش، دستانش، تمامش، جمالش، اخلاقش، شرابش، تحملش، زندگیش، بخاطرش، رهگذرش، دردسرش، خاکسترش، جلودارش، روزگارش، خریدارش، اومدنش، میزنمش، نبودنشبیشتر...

دلواپسش، لیاقتش، اعتمادش، بیخیالش، خاطراتش، احساساتش، بزرگمنش، آزادمنش، بازآفرینش، مسافرکش، افروزمنش، فخارمنش، رجامنش، ایرانمنش، کیامنش، زیبامنش، پارسامنش، ارامش، تهدیدش، جانمازآبکشبیشتر...

آریامنش، خدانگهدارت، انترتینمنت، نوبهارانت، اولتیماتوم، خیابوناییم، انگیزاندیم، پناهاندیم، التماستم، خاطرخواهتم، خاطرخواتم، فشارآورنده، پریشونیه، قرارگرفتن، مهمانومه، چشمانومه، باروونه، نازنینه، دلتنگیامه، عادتمونهبیشتر...

بازگشت به بالا

زبان های دیگر:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo sw id ko ja zh_hans

آیا چیزی را پیدا نمی کنید ویا چیزی آنطور که باید کار کند، کار نمی کند؟
به ما خبر دهید!

آیا این فرهنگ لغت قافیه را دوست دارید؟ ما را لایک کنید و به اشتراک بگذارید: